Adatvédelmi Tájékoztató

Tekintse meg adatvédelmi tájékoztatónkat, amennyiben további kérdése van, keresse vele ügyfélszolgálatunk, szívesen segítünk!

A ottimanufactura.hu honlap címen és az oldalakon elérhető valamennyi szolgáltatásnak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapokon is folyamatosan elérhetőek.

Az OTTI Manufactura Kft., a továbbiakban, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti az érdekelteket.
Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja és, hogy megfeleljen a hatályos jogi előírásoknak beleértve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét is (továbbiakban: „GDPR”).

Adatkezelési alapelvek:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy
 2. azt törvény (egyéb jogszabály) vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A kezelt személyes adatok

 1. felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;
 2. pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;
 3. tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az adatok kezelése:

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A kezelt adatok köre:

 1. Ajánlatkérés/kapcsolat pont használata esetén: név, telefonszám, e-mail cím, a küldött üzenet szövege, küldő IP címe, üzenet küldésének időpontja.
 2. Vendégkönyv pont használata esetén: név, e-mail, a küldött üzenet szövege, a küldő IP címe, üzenet küldésének időpontja.
 3. Állásjelentkezés pont használata esetén: név, telefonszám, e-mail cím, küldött üzenet szövege, küldött önéletrajz tartalma, küldő IP címe, üzenet küldésének időpontja. Az önéletrajz az Ön által megjelölt személyes adatokat tartalmazza. Az állásjelentkezése beküldésével a közölt adatainak kezeléséhez hozzájárul.
 4. Hírlevél feliratkozás pont használata esetén: e-mail cím, IP cím, feliratkozás időpontja.

Adatkezelés célja: Az OTTI Manufactura Kft. termékeiről, fejlesztéseiről, a nyújtott szolgáltatásokról kért ajánlat adásához kapcsolatfelvétel, továbbá termékekről-, szolgáltatásokról való visszajelzés lehetőségének megtétele,a felhasználó, mint lehetséges vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, továbbá állásajánlat közlése céljából.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. § (1) a pontja alapján, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja az OTTI Manufactura Kft. jogos érdeke.

Az adattárolás módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, ha az adatkezelés céljához ez utóbbi szükséges.

Az adatok továbbítása: Meghatározott célból – így különösen valamely harmadik személlyel fennálló szerződés teljesítése érdekében, illetve a jogszabályban meghatározott kötelezettség, teljesítése, vagy az OTTI Manufactura Kft. belső adminisztratív céljának teljesítése érdekében – az érintettek személyes adatait továbbíthatja.

Ilyen esetek például:

 • ajánlat adásához, szerződés teljesítéséhez adatok átadása szállítást, gyártást végző cégnek;
 • adatok, a szolgáltatásra vonatkozó visszajelzések továbbítása könyvelési, kontrolling és egyéb vállalatirányítási célból a cégen belül;
 • perrel vagy egyéb jogi probléma megoldásával kapcsolatos adatok továbbítása az OTTI Manufactura Kft. jogi képviselőjének.

Adattovábbítás esetén – jogszabályon alapuló adattovábbítás kivételével – az OTTI Manufactura Kft. kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az Érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel.

Az adatok törlésének időtartama és határideje: adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

Az OTTI Manufactura Kft. az általa kezelt adatokat az adattakarékosság elvének megfelelően csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig, illetve az esetleges jogszabályi előírásokban foglalt kötelező megőrzési ideig tárolja.

A jogszabályi kötelezettség alapján tárolt adatokat a jogszabályban foglalt kötelező megőrzési ideig tároljuk. Ha például az adatokat a Számv. tv. alapján kötelesek vagyunk megőrizni, akkor az adatokat az az érintett hozzájárulásától függetlenül leghamarabb csak vásárlást követő 8. év múlva törölhetjük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulásával tárolt adatokat az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, jogos érdekből tárolt adatokat az érintett az adatkezeléshez kapcsolódó cél megszűnését vagy teljesülését követően, a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

A hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: e-mail útján az………………… vagy ………………..e-mail címen, továbbá postai úton a 8000 Székesfehérvár, belterület 9937/5. hrsz. székhelycímen.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A honlap cookie-kat („sütiket”) használ. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Ezen sütik információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól a legjobb felhasználói élmény nyújtása érdekében, de nem tárolnak személyes információkat, adatokat. Szolgáltatásaink igénybe vételével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az OTTI Manufactura Kft. már az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.
Kérjük, hogy kattintson az Elfogadom gombra, amennyiben böngészni szeretné weboldalunkat, vagy a Beállítások gombra, ha korlátozni szeretné valamely statisztikai modul adatszolgáltatását.

Az OTTI Manufactura Kft. nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A honlap által használt sütik/3rd party szolgáltatók: a weboldal saját munkamenet sütijei, Google Analytics, Facebook Page plugin, Instagram, Mailchimp.
A felsorolt sütik vonatkozásában a gyűjtött adatok köre kiterjed és folyamatosan változhat! Bővebben az egyes szolgáltatók szerződéseiben tud erről tájékozódni.
A sütik elfogadása nem kötelező, az OTTI Manufactura Kft. azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Az OTTI Manufactura Kft. ügyféllevelezései
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a szolgáltatás kapcsán a honlapon is feltüntetett ügyfélszolgálattal, ügyintézővel telefonon és e-mailen kapcsolatba léphet. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A honlap látogatásával összefüggő adatkezelés:

Az OTTI Manufactura Kft., a https://ottimanufactura.hu/. honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A weboldal látogatásakor rögzített azonosítók, cookie-k: A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a látogató IP címe, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, valamint a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Ezek az adatok automatikus adat-továbbítás folytán a Google Analytics szolgáltatásban jelennek meg.
Google Analytics rendszeréről tájékoztató: Kizárólag statisztikai felhasználási célú a Google Analytics által használt anonim session ID-knek és cookie-knak (sütik) a kezelése. Ennek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó ilyen jellegű statisztikai információkat, mint például a honlaplátogató IP-címét, az Amerikai Egyesült Államokban működő szervereire továbbítja a Google és azokat ott is tárolja. Ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal, s mivel így beazonosításra nem alkalmas, a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg a személyes adatok kezelését.

A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 15 munkanapon belül törli.

Tehát a honlapunkon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban pedig vállalkozásunk tevékenységének fejlesztéséhez, tájékoztatási célzattal használjuk fel. Ezeket az adatokat a z OTTI Manufactura Kft. kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére használja fel.

Facebook: Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkban Facebook pixel kódot helyeztünk el. Mivel remarketing tevékenységet nem folytatunk, ezért nem gyűjt cégünk felhasználó beazonosítására alkalmas személyes adatokat Önről. Azt azonban nem árt tudnia, hogy a Facebook akkor is nyomon követi online viselkedését, ha Ön már nem tagja a Facebook közösségnek. Az internetes adatgyűjtés a PC és táblagép böngészője és mobilkészüléke révén valósul meg, ez függelten weboldalunktól.

Nyomon követés kikapcsolása:

 • iPhone készüléken: Beállítások / Adatvédelem / Hirdetések / Hirdetések nyomon követésének csökkentése részen
 • Android készüléken. Beállítások / Google / Hirdetések / Leiratkozás a személyes hirdetésekről
 • Böngészőben: Beállítások / Adatvédelem / Követések tiltása – ez minden böngésző esetében másképp található, de kulcsszavak használatával egyszerűen megtalálhatók a beállítások.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
Az adatokat a honlap üzemeltetője (OTTI Manufactura Kft. , 8000 Székesfehérvár, belterület 9937/5. hrsz..) addig tárolja, míg az űrlapot a látogató el nem küldi. Az űrlap adatait az OTTI Manufactura Kft. e-mailben kapja meg, a honlap adminisztrációs felületén, ezáltal az üzemeltető szerverén ezek az adatok nincsenek tárolva. A böngésző bezásárásával az űrlapon kitöltött adatok törlődnek.

Az OTTI Manufactura Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az OTTI Manufactura Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az OTTI Manufactura Kft. az adatkezelés során megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az OTTI Manufactura Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: OTTI Manufactura Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, belterület 9937/5. hrsz.
Weboldal: https://ottimanufactura.hu/
Adószám: 23458947-2-07
Elektronikus elérhetőség: kommunikacio@ottiburkolat.com
Telefonos elérhetőség: +36 70 866 8288

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az OTTI Manufactura Kft. költségtérítést állapít meg.

Az OTTI Manufactura Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az OTTI Manufactura Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az OTTI Manufactura Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az OTTI Manufactura Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az OTTI ManufacturaKft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kelt: Székesfehérvár, 2019. február 25.